Tuesday, August 9, 2016

ImazinePour clôturer la série de billets autour de ma résidence l'an passé à ALice Yard et relancer le blog, je vous propose ci dessous une version du Zine que j'y ai réalisé. Vous pouvez télécharger le document et l'imprimer à volonté.

Tuesday, December 1, 2015

M se yon Ayisyen - M fèt Ayiti
M ap komanse avèk yon deklarasyon ayisyen renmen fè. Mwen fyè paske se yon ayisyen mwen ye. Pawòl sa a se yon pawòl nou di souvan lè moun ap atake peyi nou, men se yon pawòl nou ta dwe di chak maten lè nou leve. Paske non sèlman n ap di nou gen rekonesans poutèt sa zansèt nou yo te fè men n ap di tou nou gen konfyans noumenm ayisyen n ap jwenn yon fason kanmenm pou transfome sitiyasyon peyi nou.